Alkuvuonna kuuma puheenaihe musiikkialan toimijoiden keskuudessa on ollut Music Finlandin koordinoiman hankkeen pohjalta tehdyt kuusi teesiä tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla. Music Finlandin tiedote asiasta löytyy täältä, sekä teesit kokonaisuudessaan sivulta yhdenvertainenmusiikkiala.com

Teesejä on toistaiseksi sitoutunut noudattamaan laaja joukko musiikkialalla toimivia yrityksiä ja yhteisöjä, mikä on erittäin positiivista. Toistaiseksi listalta ei vielä löydy musiikkialan oppilaitoksia tai musiikkiopistoja. Olisikin hienoa, jos erityisesti juuri koulutuspuoli toimisi tasa-arvoa ja diversiteettiä edistävissä toimenpiteissä suunnannäyttäjänä.

Musiikkialan oppilaitokset eivät ole immuuneja sukupuolittuneelle tai muuten epätasa-arvoiselle  kohtelulle. FMC Youthin jäsenistä kaikilla on kokemusta epätasa-arvoisesta kohtelusta musiikkialan opinnoissa, joko omakohtaisesti tai sivustakatsojana. Epätasa-arvoisesti toimiva henkilö ei välttämättä itse tiedä toteuttavansa haitallista stereotypiaa tai huomaa toimintansa epäkohtia, mikä viestii ongelman rakenteellisuudesta ja tavoista, jotka ehkä ennen ovat olleet normaaleja, mutta joiden epätasa-arvoisuuteen on herätty vasta äskettäin. Asialle on kuitenkin tehtävissä paljonkin erityisesti nyt, kun teesit tasa-arvoisemman musiikkialan puolesta on julkaistu.

Opetusorganisaatioiden lisäksi tasa-arvotyötä on hyvä tehdä myös opetussuunnitelmien kanssa. Musiikkialan koulutuksen saaneet henkilöt työllistyvät usein jo opiskeluaikana musiikkialan tehtäviin, joten on tärkeää, että jo koulutuksessa tasa-arvo sekä syrjinnän ehkäisy ovat voimakkaasti läsnä. Teeseihin sitoutuminen antaa myös valmiita keinoja parantaa toimintaa ja vaikka tasa-arvon edistäminen ei olekaan yksinkertaista, siihen on nyt kuitenkin tarjolla selkeät, koko musiikkialan yhteiset työkalut.

Erityisen herkkä ryhmä tasa-arvon opettamisen kannalta ovat pedagogisia aineita opiskelevat henkilöt, joiden opintosisältöihin on hyvä kuulua reilu paketti konkreettisia välineitä tasa-arvon edistämiseksi.
Musiikkioppilaitoksien tulevaisuutta ja opintokokonaisuuksia sekä opetusta suunnitellessa ympäristön olisi hyvä olla sellainen, jossa kaikkien ääni kuullaan. Toimintaedellytyksiä tulee parantaa enemmän siihen suuntaan, että tulevaisuudessa kaikilla on taustastaan, sukupuolestaan tai mistään muusta riippumatta tasa-arvoiset edellytykset harrastaa, opiskella, tehdä töitä tai opettaa musiikkialalla. Samalla tulee ottaa vakavasti se, ettei kenenkään motivaatiota tai suhdetta musiikkiin huononneta epäasiallisilla kommenteilla tai henkilöön menevällä viestinnällä. Musiikin harrastamisen tulee olla turvallista kaikille.

FMC Youthin jäsen ja musiikkialan monitoimihenkilö Minna Koivisto nosti tuoreessa Nälkä-verkkojulkaisun artikkelissaan esiin tärkeitä näkökulmia esimerkiksi siitä, miksi keikkatyötä tekevät saattavat joutua vaikenemaan tasa-arvoasioista töiden menettämisen pelossa. Vuonna 2018 kenenkään ei tulisi joutua miettimään, voiko puolustaa tasa-arvoa ja itseään ilman, että puhelin lakkaa soimasta ja työt saa joku muu. Keikkatyö on ammattilaiselle alunperinkin suhdanneherkkä ja ailahteleva työympäristö, eikä työnjakoa saa suorittaa pelkästään lähtökohdista, joissa mukaan pääsevät vain ne, jotka malttavat pysyä hiljaa vaikeista asioista.

Soittoharrastusta aloittaessa instrumenttivalintoja ei pitäisi perustella ulkomusiikillisilla seikoilla, vaan harrastamisen tulisi olla mahdollista kaikille, henkilökohtaisista edellytyksistä riippumatta. Itseään musiikin avulla ilmaisevien henkilöiden kirjo on maailmassa kuitenkin loputon. Harrastamisen tulee olla oppilaslähtöistä ja yksilöllistä.

Musiikkineuvoston puheenjohtaja Ahti Vänttinen totesi Muusikkojen liiton uutisessa teesien vaativan niihin sitoutuvalta organisaatiolta toimenpiteitä. Musiikkielämän muutoksessa vastuu toimenpiteistä on organisaatioiden lisäksi myös jokaisella henkilöllä itsellään. Suurten suuntaviivojen lisäksi tasa-arvotyö vaatii yksilön kykyä reflektoida ja kritisoida myös omaa tekemistään ja asenteitaan sekä pohtia, miten juuri minun toimintani voisi olla tasa-arvoisempaa. Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa osaltaan siihen, että musiikkiala kehittyy tasa-arvoisempaan ja monimuotoisempaan suuntaan. Käytetään sitä mahdollisuutta yhdessä.

 

Pekka Löhönen, FMC Nuorisoedustaja